دریافت فایل(نگاهی به عالم در ابتدا و عمر زمین و تخمین آن و بررسی عوامل موثر بر نابودی جهان)

فرمت فایل: word تعداد صفحات: 46 دید کلی از روزی که انسان برای نخستین بار شروع به نوشتن افکار خود کرد، پیوسته نگران موقعیت خود در عالم لایتناهی بوده است. لیکن تا سال 1788 و نوشتههای «جیمز هاتن» ، مفهوم زمان تقریبا نامحدود ، تنها برای انساننگاهی به عالم در ابتدا و عمر زمین و تخمین آن و بررسی عوامل موثر بر نابودی جهان|30019884|doostanfile|دی اُ
مشخصات فایل مورد نظر در مورد نگاهی به عالم در ابتدا و عمر زمین و تخمین آن و بررسی عوامل موثر بر نابودی جهان آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 46

دید کلیاز روزی که انسان برای نخستین بار شروع به نوشتن افکار خود کرد، پیوسته نگران موقعیت خود در عالم لایتناهی بوده است. لیکن تا سال 1788 و نوشته‌های «جیمز هاتن» ، مفهوم زمان تقریبا نامحدود ، تنها برای انسان دارای معنا بود و زمین صرفا در یک چارچوب موقتی مورد نظر قرار می‌گرفت. در اندیشه انسان قرون وسطی ، زمین از نظام بسته‌ای تشکیل می‌شد که از آغاز آن چندان وقتی نمی‌گذشت و عاقبت آن هم چندان دور نبود.

تاریخچه تخمین عمر زمیناز آنجایی که زمان غیر قابل لمس است، تصور ابعاد زمان نیاز به بصیرت ذهنی داشت که طبیعت ‌گرایان قرن هفدهم قادر به پذیرش آن نبودند، بنابراین نگرش قرون وسطایی کوتاه بودن زمان دنیوی همچنان باقی ماند. محققین مسیحی آن زمان بطور کلی می‌پنداشتند که سن زمین در حدود 6000 سال است، رقمی که بر اساس قبول نوشته‌های باستانی عبرانی قرار است.سیر تحولی و رشدتخمین عمر زمین از مدتهای بسیار طولانی فکر دانشمندان را به خود مشغول کرده بود. دانشمندان مختلف سعی داشتند با روشهای مختلفی سن کره زمین را تخمین بزنند که از آن جمله می‌توان تخمین عمر زمین را بر اساس شوری آب اقیانوسها و محاسبه میزان رسوبگذاری ذکر کرد. در سال 1897 ، فیزیکدان معروف «لرد کلوین» (Lord Kelvin) قدمت و عمر زمین را به این صورت تعریف نمود که زمین در ابتدا به حالت مذاب بوده و بعد سرد شده است. وی همچنین اظهار نظریه‌هایی را بر اساس فرضیه‌هایی در مورد منشأ و مبدا حرارت خورشید به عمل آورد و ادعا کرد زمین سنی در حدود 20 الی 40 میلیون سال دارد.

در اوایل قرن بیستم ، «رادرفورد» (Ruther Ford) و «هولمز» (Holmes) در انگلیس و «بولتوود» (Boltwood) در آمریکا دریافتند که تجزیه عناصر ناپایدار جهت تولید ایزوتوپهای رادیوژنیک می‌توانند برای تعیین سن کانیها و سنگهای پوسته کره زمین مورد استفاده قرار گیرند. ولی روشها و تکنیکهای تحلیلی در آن زمان آنقدر دقیق نبود که بتواند مقدار ایزوتوپهای رادیوژنیک موجود در سنگها را تعیین نماید. در نتیجه منحصرا بعد از سال 1950 که اسپکترومتر (Spectrometer) اختراع گردید، تعیین سن سنگها به طریق ایزوتوپی معمول گردید از این مقاله سعی می‌شود تا روشهایی را که از ابتدا برای برآورد عمر زمین مورد استفاده قرار گرفته، مورد بحث قرار دهیم و در نهایت به روشی که امروزه استفاده می‌شود و دقیقتر است، اشاره کنیم.تخمین عمر زمین بر اساس شوری آب اقیانوسهادر سال 1715 «ادموند هالی» (Edmond Halley) ، منجم انگلیسی ، این مطلب را پیش کشید که سن زمین را می‌توان از روی مقدار شوری آب اقیانوسها محاسبه کرد. عملا نقشه این بود که مقدار شوری آب دریاها را با دقت تمام محاسبه و سپس عمل را ده سال بعد تکرار کنند، با محاسبه مقدار ازدیاد شوری آب در هر ده سال می‌توان زمان لازم برای تحصیل شوری آب فعلی را از آبهای شیرین اولیه بدست آورد. اگر هم چنین آزمایشی انجام شده باشد، هیچ ازدیادی در شوری آب اقیانوسها دیده نشد.

در اواخر قرن نوزدهم بعضی محققان با تجدید نظر در روش فوق و با تجزیه شیمیایی آب رودخانه‌ها ، مقدار سدیم اضافه شده به دریاها در هر سال توسط رودخانه‌های دنیا را محاسبه کردند. با دانستن حجم تقریبی آب اقیانوسهای امروزی و فرض اینکه آب اقیانوسهای اولیه شیرین بوده است و میزان ازدیاد سدیم توسط رودخانه‌های امروزی میانگینی برای تمام زمان زمین شناسی است، آنها زمان لازم برای تحصیل غلظت سدیم و شوری امروزی را محاسبه کردند. سرانجام نتیجه‌گیری کردند که از روز اولی که آب برای نخستین بار بر روی سطح زمین متراکم شد، 90 میلیون سال می‌گذرد. امروزه ما می‌دانیم که تخمین هالی از سن اقیانوسهای زمین به مراتب کمتر سن واقعی آنهاست. دلیل عمده آن هم این است که او تعویض سدیمی را که میان آب دریا و سنگهای پوسته کره زمینی صورت می‌گیرد، بسیار ناچیز می‌پنداشت.

تخمین عمر زمین بر اساس میزان رسوبگذاریهر که سنگهای رسوبی را مطالعه کرده باشد، می‌داند که طبقه‌ای ضخیم از ماسه سنگ می‌تواند در عرض یک روز ته‌نشین شود یا لایه نازک گل رسی که روی آن قرار می‌گیرد، ممکن است برای ته‌نشین شدن به 100 سال زمان نیاز داشته باشد و سطح طبقه بندی میان آنها ممکن است نماینده مدت زمانی بیش از مجموع آنها باشد. برای ضخامت معینی از طبقات رسوبی میانگینی برای میزان رسوبگذاری وجود دارد. اگر تغییرات مهمی در شرایط محیط رسوبی رخ ندهد و فرسایش نیز در امر رسوبگذاری وقفه ایجاد نکند، ضخامت طبقات کم و بیش متناسب با زمان سپری شده خواهد بود.

زمین شناسان اواخر قرن نوزدهم تصور می‌کردند که می‌توانند در صورت تخمین میزان ته‌نشست در محیطهای رسوبی امروزی ، زمان مشخص شده توسط واحدهای سنگهای قدیمی مشابه را نیز معین کنند. آنها همچنین تصور می‌کردند که در صورت تعیین ضخامت کل طبقات رسوب کرده در گذشته ، خواهند توانست کل زمان زمین شناسی طی شده را تخمین بزنند.

مطالب دیگر:
📗امتحان نهایی بانک اطلاعاتی سوم هنرستان به همراه پاسخنامه خرداد 93📗امتحان نهایی بانک اطلاعاتی سوم هنرستان به همراه پاسخنامه دی 90📗امتحان نهایی بانک اطلاعاتی سوم هنرستان به همراه پاسخنامه دی 93📗امتحان نهایی بانک اطلاعاتی سوم هنرستان به همراه پاسخنامه شهریور 93📗امتحان نهایی بهداشت خانواده سوم هنرستان به همراه پاسخنامه دی 93📗امتحان نهایی بهداشت خانواده سوم هنرستان به همراه پاسخنامه شهریور 93📗امتحان نهایی بهداشت خانواده سوم هنرستان به همراه پاسخنامه خرداد 93📗مجموعه کتبهای روانشناسی📗امتحان نهایی بهداشت و ایمنی کار سوم هنرستان به همراه پاسخنامه خرداد 91📗امتحان نهایی بهداشت و ایمنی کار سوم هنرستان به همراه پاسخنامه خرداد 93📗امتحان نهایی بهداشت و ایمنی کار سوم هنرستان به همراه پاسخنامه دی 93📗امتحان نهایی بهداشت و ایمنی کار سوم هنرستان به همراه پاسخنامه شهریور 92📗امتحان نهایی بهداشت و ایمنی کار سوم هنرستان به همراه پاسخنامه شهریور 93📗امتحان نهایی بیماری های شایع کودکان سوم هنرستان به همراه پاسخنامه دی 93📗دانلود بهترین تحقیق بررسی پردازنده های چند هسته ای📗مقاله بررسي روش سنجش از دور آكوستيكي به منظور طبقه بندي رسوبات بستر دريا📗مقاله عرضه رهیافتی جدید براي تعیین مولفه هاي انحراف قائم با استفاده از تصویربرداري سمت الرأسی از ستا📗امتحان نهایی بیماری های شایع کودکان سوم هنرستان به همراه پاسخنامه شهریور 93📗امتحان نهایی تاریخ هنر جهان، سوم هنرستان به همراه پاسخنامه خرداد 91📗امتحان نهایی تاریخ هنر جهان، سوم هنرستان به همراه پاسخنامه خرداد 92📗امتحان نهایی تاریخ هنر جهان، سوم هنرستان به همراه پاسخنامه خرداد 93📗امتحان نهایی تاریخ هنر جهان، سوم هنرستان به همراه پاسخنامه دی 93📗امتحان نهایی تاریخ هنر جهان، سوم هنرستان به همراه پاسخنامه شهریور 92📗امتحان نهایی تاریخ هنر جهان، سوم هنرستان به همراه پاسخنامه شهریور 93📗امتحان نهایی تأسیسات برودتی سوم هنرستان به همراه پاسخنامه خرداد 91