دریافت فایل(ايجاد سيستمي بر روي کامپیوتر برای ثبت تحویل و دریافت کتاب به پرسنل یک شرکت و نگهداری و مشاهده)

فرمت فایل: word تعداد صفحات: 160 فهرست عناوین عنوان فصل اول: مقدمه وهدف پروژه کتابخانه الف هدف ب) محدوده پروژه مقدمه مشخصات فنی نرم افزار فصل دوم: سناریو عضویت شخص در کتابخانه پس دادن کتاب امانت گرفتن کتاب تمدید کتاب فصل سوم:EFD فصل چهارم: ERD فصل پنايجاد سيستمي بر روي کامپیوتر برای ثبت تحویل و دریافت کتاب به پرسنل یک شرکت و نگهداری و مشاهده سوابق آن را بصورت خودکار|30019894|doostanfile|دی اُ
مشخصات فایل مورد نظر در مورد ايجاد سيستمي بر روي کامپیوتر برای ثبت تحویل و دریافت کتاب به پرسنل یک شرکت و نگهداری و مشاهده آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 160

فهرست عناوینعنوانفصل اول: مقدمه وهدف پروژه کتابخانهالف هدفب) محدوده پروژهمقدمهمشخصات فنی نرم افزارفصل دوم: سناریوعضویت شخص در کتابخانهپس دادن کتابامانت گرفتن کتابتمدید کتابفصل سوم:EFDفصل چهارم: ERDفصل پنجم:نمودارهایDFDفصل ششم: توضیحات کلیتوضيحات کلي1 چشم انداز محصول2 محیط عملیاتی3 مستندات کاربران4 مفروضات و وابستگي ها5 نيازمندي هاي امنيتي6 ويژگي هاي کيفيت نرم افزار7 مجموعه بازنگريها و اصلاح8 مزایای سیستم9 نيازمنديهاي مساله جهت طراحي نرم افزار کتابخانهعمليات مربوط به جستجو،حفظ و نگهداري کتابهاگزارش‌هاامنيت و حدود دسترسيارتباط سيستم کتابخانه با ساير سيستم‌هابازسازی اطلاعاتفصل هفتم: بخشی از منوهاو SOURSE برنامهفصل هشتم: برخی از گزارشات برنامه کتابخانهفصل نهم: نمودار ارتباط بین موجودیتهافصل دهم: آنالیز پایگاه دادهفصل یازدهم: زبان برنامه نویسی مورد استفادهفصل دوازدهم: Access Database VS SQL DatabaseSQL Server چیست؟Database چيست؟جدول (Tables)ستون (Column)نوع داده (Datatype)سطر (Row)كليد اصلي (Primary Key)مزاياي SQL چيست؟

فصل اول :

مقدمه و هدف پروژه کتابخانهالف هدفهدف از انجام اين پروژه ايجاد سيستمي است که بوسيله آن بتوان بر روي کامپیوتر (و يا شبکه هاي کامپیوتری) عمل ثبت تحویل و دریافت کتاب به پرسنل یک شرکت و نگهداری و مشاهده سوابق آن را بصورت خودکار و با کمترین دخالت نیروی انسانی انجام دهد.اين سيستم مشتمل بر دو قسمت مشتري و سرويس دهنده است که تحول گیرندگان و تحویل دهندگان کتب فقط سيستم مشتري را مي بينند. همچنين اين سيستم قادر به ارائه انواع گزارشات در مورد افراد ، اشياء يا موضوعات مختلف خواهد بود.در اين نوشته هر جا که احساس شده کلمه اي ابهام برانگيز است از معادل انگليسي آن استفاده شده است.مخاطبان اين نوشته توسعه دهندگان ، مديران سيستم و مسئوليين کتابخانه و تحویلداران هستند. اين نوشته براي مشتریان و کاربران عادي نوشته نشده و لزومي ندارد که اين دسته از کاربران از اين نوشته با خبر شوند.

ب) محدوده پروژهدر حال حاظر توسعه اين پروژه به منظور اهداف تحقيقاتي و پروژه دانشجویی انجام مي گيرد و استفاده تجاري از آن مد نظر نيست ، ولي استفاده از اين پروژه در دنياي واقعي نيز دور از انتظار نمي باشد و ممکن است در آينده نزديک از آن در سیستمهای کتابخانه واقعي نيز استفاده شود.در دنياي به سرعت در حال توسعه امروز(که در آن سیستمهای کامپیوتری هر روز نقش بيشتري در زندگي انسانها پيدا مي کند) راه گريزي از نهادهاي الکترونيکي اجتماعي وجود ندارد. شهرهاي اينترنتي، شهروندان اينترنتي و دولت هاي الکترونيک و نهادهاي سياسي مختلف ، همه و همه لزوم ايجاد سيستم هاي کامپیوتری را بيش از پيش مسجل مي کنند.

مقدمهنرم افزار حاضر که به عنوان پروژه پایان تحصیلات ارائه گردیده است ، حاوی برنامه کتابخانه می باشد ، که متشکل از سیستم دریافت و تحویل کتاب ، چاپ صورت وضعیت کتب تحویلی به مشتری بوده و قابل نصب و استفاده بر روی کلیه کامپیوترهای خانگی و حرفه ای می باشد.می توان از کلیه امکانات برنامه به راحتی استفاده نمود.

مشخصات فنی نرم افزاراین برنامه با زبان VB6 نوشته شده است و دارای پایگاه انفرادی Access Xp می باشد . این برنامه قابل نصب بر روی کلیه ویندوزهای فارسی می باشد.از قابلیتهای جالب این برنامه این است که می توان آن را به راحتی و بدون تغییر در محیط شبکه نیز مورد استفاده قرار داد.البته این مساله به این دلیل است که در هنگام طراحی برنامه به این مساله نیز توجه شده است.فصل دوم :

سناریو

فرستنده ای همراه با فهرست کتاب ها وارد کتابخانه می شود.کتابدار کتاب ها را تحویل می گیرد و با فهرست کتاب ها تطبیق می دهد اگر فهرست با کتاب ها همخوانی نداشته باشد کتابدار به فرستنده کتاب اطلاع می دهد و اگر درست بود، فهرست کتاب های تطبیق داده شده در زونکن اطلاعات فهرست ها بایگانی می شود.سپس اطلاعات کتاب در دفتر ثبت کتاب ها وارد می شود. در دفتر ثبت اطلاعاتی همچون شماره ثبت، تاریخ، عنوان کتاب، مؤلف، مترجم، ناشر، سال و محل انتشار، مجلدات، تعداد صفحات، خریداری، اهدایی و ملاحظات وجود دارد.در قسمت خریداری باید مشخص شود که از نهاد تهران یا ارشاد و یا جاهای دیگر خریداری شده است.اگر تغییری در وضعیت کتاب ایجاد گردد(مفقودی یا وجین شده)در قسمت ملاحظات درج می گردد.سپس مهرهای کتاب که به دو نوع تقسیم می شوند در قسمت های مختلف کتاب زده می شود که به قسم زیر است:1)مهر کتابخانه که نام کتابخانه و ارم کتابخانه در آن وجود دارد.این مهر در 3 قسمت از کتاب زده می شود.الف)در صفحه عنوان که نام نویسنده همراه با عنوان کتاب وجود دارد.ب)در صفحه رمزج)در صفحه آخر کتاب2)مهر ثبت که نام کتابخانه شماره ثبت(همان شماره ثبتی است که در کتاب وجود دارد)و تاریخ ثبت وجود دارد.این مهر نیز در سه قسمت از کتاب زده می شود .الف)در صفحه عنوانب)در پشت صفحه عنوانج)در صفحه رمزحال کتابدار برگه برگشت را در صفحه ی آخر کتاب می چسباند که تنها تاریخ برگشت روی آن نوشته خواهد شد(سمت راست).این برگه برگشت را از جعبه برگه برگشت تهیه می کند.کتابدار جیب کتاب را به پشت جلد آخر کتاب می چسباند که روی جیب کتاب نام نویسنده ، نام کتاب، شماره دیویی و شماره ثبت وارد می شود(سمت چپ)حال کارت کتابی را داخل جیب قرار می دهد که اطلاعاتی مانند نام نویسنده، نام کتاب،شماره دیویی، شماره ثبت، نام و شماره عضو و تاریخ برگشت را در آن وارد می کند. جیب کتاب در جعبه جیب کتاب قرار دارد. سپس اطلاعات جیب کتاب را تکمیل می کند و سپس کارت کتابی را برداشته و اطلاعات کتاب را روی آن نوشته و سپس داخل جیب کتاب جاگذاری می کند. کتابدار برگه سفیدی را از پوشه ی برگه ها برمی دارد و شماره دیویی را روی آن می نویسد و برچسب عطف ایجاد شده را در سه سانتی پایین کتاب می چسباند. روی برچسب عطف همان شماره دیویی نوشته می شود حال کتاب های موجود را براساس شماره دیویی در قفسه ی مربوطه قرار می دهند.

مطالب دیگر:
87- مقایسه عملكرد سیستم های میراگر اصطكاكی پال و اصطكاكی دورانی RFD در سازه ها و بررسی كاهش خسارات وارده به ساختمانها در هنگام وقوع زلزله88-بررسی تاثیر میراگرهای الحاقی ویسكوز بر مدل های خطی و هیسترسیس جداسازهای لرزهای تحت اثر زلزلههای حوزه نزدیك89- شبیه سازی زلزله 52 مهرماه 8811 شهر ری به روش گسل محدود تصادفی مبتنی برفركانس گوشه دینامیك90- ارایه رابطه اثر نسبت میرایی برروی طیف پاسخ الاستیك زلزله های ایران91-شكل پذیری تیرهای سراسری پس تنیده مقاوم سازی شده با CFRP (ویژه مناطق زلزله خیز)92- تبدیل بار زلزله به بارهاى استاتیكى معادل93- بررسی تاثیر میرایی و نوع ساختگاه بر پاسخ لرزهای سازه های جداسازی شده تحت اثرزلزله های حوزه نزدیك94- ارزیابی تاثیر زلزله های میدان نزدیكبر تحلیل پاسخ سطح زمین (مطالعه موردی )95- ارزیابی روش استاتیكی معادل در برآورد نیازهای لرزه ای سازه های دارای جداگر لرزه ای در معرض زلزله های حوزه نزدیك پالسگونه96- تحلیل تقریبی سیستم خرپای متناوب تحت بار زلزله97-طراحی تعاملی در اماكن درمانی جهت كاهش آسیبها در زلزله98- ارزیابی روش پیشنهادی آیین نامه 2800 برای در نظر گرفتن جهت اثر زلزله بر ساختمانهای فولادی99- تخمین خسارت بیمارستان شهدای تجریش شهر تهران به وسیله متودولوژی HAZUS دراثر زلزله100- بررسی اثرمولفه قائم زلزله های نزدیك گسل برعملكرد لرزه ای سیستم های مقاوم لرزه ای فولادی با شكل پذیری زیاد101- بررسی تاثیر شدت و فاصله سربار استاتیكی كناره گود میخ كوبی در هنگام وقوع زلزله102- بررسی اثر اندركنش شمع-خاك روی پاسخ سازه تحت تاثیر بار دینامیكی زلزله103- مقایسه تحلیل پاسخ زمین برای زلزله میدان نزدیك دردو فضای زمان و فركانس104- بررسی رفتار دیوار برشی فولادی با ورق نازك تحت اثر مولفه قائم زلزله105- شبیه سازی لرزهای زلزله آتی شهر تبریز ناشی از فعالیت گسل شمال تبریز با استفاده ازروش گسل محدود تصادفی106- تجزیه خطر لرزه ای و برآورد سناریوهای محتمل زلزله در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس107- بررسی عملکرد قابهای فلزی پر شده با مصالح بنایی تحت اثر زلزله در دو جهت108- مقایسه رفتار دینامیکی غیرخطی قابهای فولادی درون محور و برون محور تحت تاثیر زلزله های نزدیک گسل109- ارزیابی رفتار دینامیکی سد خاکی مارون در برابر زلزله های حوزه نزدیک و حوزه دور110-بررسی عملکرد آبشکنهای توده سنگی ساحل امیرآباد دریای خزر تحت اثر نیروهای امواج و زلزله111-بررسی اثر زلزله بر شریان‌های حیاتی با نگاه ویژه به خطوط انتقال نفت