دریافت فایل(آياتي از قرآن كريم شامل نكات تربيتي , علمي و معنوي در سوره‌هاي مختلف همراه با ادعيه قرآني)

فرمت فایل: word تعداد صفحات: 347 سم الله الرحمن الرحيم الحمد الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد و اياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم و الالضالين ما قرآن را در شب مبارك (قدر) فرستاديم تا خلقآياتي از قرآن كريم شامل نكات تربيتي , علمي و معنوي در سوره‌هاي مختلف همراه با ادعيه قرآني|30019896|doostanfile|دی اُ
مشخصات فایل مورد نظر در مورد آياتي از قرآن كريم شامل نكات تربيتي , علمي و معنوي در سوره‌هاي مختلف همراه با ادعيه قرآني آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 347

سم الله الرحمن الرحيمالحمد الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الديناياك نعبد و اياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهمغير المغضوب عليهم و الالضالينما قرآن را در شب مبارك (قدر) فرستاديم تا خلق را از عذاب قيامت بترسانيم و در آن شب هرامري با حكمت , معين و ممتاز مي‌گردد. تعيين آن امر از جانب ما كه فرستنده پيمبرانيم البته خواهد بوددفان 2عظمت قرآنقسم به قرآن صاحب مقام ذكر م و پند آموز عالميان (اين قرآن بزرگ ) كتابي مبارك و عظيم الشان است كه بر تو فازل كرديم تا امت در آياتش تامل كنند و صاحبان عقل متذكر حقايق آن بشوند .ص 28به نام خدا در آغاز اين كلام اي معبود حقيقي و راستين من از بنده‌اي عاجز و ناتوان اين بخواي عاشقانه را بپذير بارالها تنها تو قادر و تواناي مطلقي , جز تو هر كه مي‌بينم زار و ناتوان است خداوندا تو بشنو كه غير تو هرگز شنوا نيست. معبودم در مقابل عظمت و بزرگي تو به كرنش در مي‌آيم چراكه نه تو شمارش نجاتت را دارم نه قدرت ثناگويي و سپاست را. من تو را مي‌ستايم و خواستار تمام نعماتت مي‌باشم و چهره اطاعت و بندگي بر آستانت مي‌سايم. همة هستي به ستايش تو مشغولند. كشتزارها و كوهها و تپه ها , آسمان و زمين و دريا , همه از بزرگي تو مي‌گويند. پروردگارا در هر افق تنها نام تو طنين انداز است و از تاريكي شب و روشني روز از ترنم باد و در هر بيشه و از آواز جويبار همه جا فقط نام توست اي آفريدگار هستي تو خداي مهرباني هستي كه براي هدايت و راهنمايي بشريت انبيا را مبعوث داشته اي تا انسانها را به واقعيت انسانيت آشنا سازند , توحيد را مبنا گذارند و براي مردم با تبليغ حقايق اقامه دليل كنند و غريزه خداجويي را در دلهاي خفته بيدار نموده و آيات خلقت را بر آنان باز گويند آشكار است كه همه معجزات بدست قدرتمند و تواناي پروردگار است كه برترين و سرآمد آنها قرآن كريم است. آگاهي داشتن از ظاهر قرآن و باطن قرآن واحاطه داشتن بر امور نهان و اسرار پنهان قرآن موهبتي است بس عظيم. انسان آفريده شده تا خداوند را عبادت كند و پيوسته گوش به فرمانش باشد. براي فراگيري فرمان خداوند چه منبعي معتبرتر و سودمندتر از كلام خداوند است قرآن كريم كانون علم و تربيت و معنويت است كه از عالي ترين مسائل علمي و الهي تا ساده ترين دستورات آداب و معاشرت در آن بيان گرديده كه در تربيت جسم و روح و تهذيب عواطف و رسيدن به كمالات انساني چراغ راه بشريت است. قرآن تنها براي تلاوت و حفظ نيست بلكه همه مردم خصوصا جوانن با دقيق شدن و فراگيري مفهوم آيات و عمل نمودن به فرامين الهي آن مي توانند سعادتمند شده و فضيلت و برتري يابند. خداوند را سپاس گذارم كه مرا ياري فرمود تا بتوانم آياتي از قرآن كريم را كه شامل نكات تربيتي , علمي و معنوي بوده و در سوره‌هاي مختلف به صورت پراكنده نوشته شده بود را گردآوري كرده همراه با ادعيه قرآني در اين كتاب تقديم كنم تا خلاصه جوانان در كوتاهترين زمان ممكن و به سهولت به مفهوم آيه مورد نظرشان يا سوالي كه برايشان مطرح است دست يابند. اين اثر احساس مسئوليت ما در انداي بود كه نسبت به همه جوانان و نوجوانان ميهن اسلامي ام بر دوش داشتم و اميدوارم توانسته باشم خدمتي هر چند كوچك به جامعه قرآن دوست كشورم و فرزندان عزيزم كرده باشم. مولاي متقيان و پرهيزكاران حضرت علي عليه السلام در وصيت خود مي‌فرمايند :« مبادا ديگران در عمل به قرآن و استفاده از رهنمودهاي ارزشمند آن از شما مسلمانان پيشي گيرند »التماس دعازبان قرآندر آن روز , رسول در پيشگاه رب الغره عرض مي‌كند , بارالها تو آگاهي كه امت من , اين قرآن بزرگ , كتاب تو را به كلي متروك و رها كردند و پيرو كافران شدند.سوره فرقان آيه (29)زبان قرآنكتابي است كه آيات جامعش (حقايق و احكام الهي ) به زبان فصيح عربي , براي دانشمندان معين ساخته است.فصلت آيات 2و 3زبان قرآنو اگر ما مي‌فرستاديم اين قرآن را به زبان غير عربي , كافران مي‌گفتند چرا آيات مفصل و روشن (به زبان عرب) نيامد اي عجب , آيا كتاب عجمي بر رسول نازل ميشود ؟ به آنها بگو اين قرآن براي اهل ايمان هدايت و شفاف است.فصلت 43زبان قرآنما قرآن را به لسان فصيح عربي مقرر داشتيم تا شما در فهم آن , مگر عقل و فكرت بكار بنديد.زخرف 2زبان قرآنما قرآن را براي وعظ و اندرز به هم ( همه) آسان كرديم , آيا كيست كه از آن پند گيرد.قمر 16زبان قرآنو البته ما قرآن را براي وعظ و اندرز به فهم , آسان كرديم آيا كيست كه از آن پند گيرد.قمر 39زبان قرآنو به تحقيق ما فرمان قرآن را براي وعظ و اندرز , بر فهم آسان كرديم كه از آن پند گيرد.قمر 21و ما قرآن را براي وعظ و اندرز بر فهم , آسان كرديم آيا كيست كه از آن پند گيرد.قمر 31زبان قرآناين قرآن مجيد را به عربي (فصيح) فرستادم , باشد كه به تعليمات آن عقل و هوش يابند.يوسف 1دعاهاي قرآني (دعاهاي قرآن)پردودگارا من و ذريه مرا نماز گذار گردان , بارالها دعاي مارا اجابت فرماابراهيم (ع) 39(دعا پدر و مادر)و هميشه پروبال تواضع و تكريم رابا كمال مهرباني نزدشان بگستران و بگو پروردگارا چنانكه پدر و ماردم مرا از كودكي به مهرباني بپرورند , تو در حق آنها رحمت و مهرباني فرمااسرا 23در دعا بگوييد كه پرورگارا , گناهان مارا بريز آخراعراف 160(دعاي علم )پس بلند مرتبه و بزرگوار است خدايي كه به حق و راستي پادشاه ملك وجود است و تو اي رسول پيش از آن كه وحي قرآن تمام و كمال به تو برسد , تعجيل مكن و دائم بگو , پروردگارا بر علم من بيفزايطه 113(دعا بخشايش )اي رسول بگو , بارالها بيامرز و ببخشاي كه تو بهترين بخشندگان عالم وجوديمؤمونون 117(روز موعود )بار پروردگارا روزي كه خلق را از قبرها برانگيزي در آن روز مرا رسوا و هلاك مگردان , آن روزي كه مال و فرزندان به حال انسان هيچ سود نبخشد و تنها آن كسي سود برد كه با دل , با اخلاص پاك از شرك و ريب به درگاه خداآيدشعرا 86 الي 89باز بگو من خداي يكتا را مي‌پرستم و دينم را خاص و خالص مي‌گردانمالزر 13(بخشايش توبه )اي پروردگاري كه علم و رحمت بي منتهايت همه عالم را فرا گرفته است و به لطف و كرم , گناه آنان كه توبه كرده و راه رضاي تورا پيموند ببخش و آنان را از عذاب دوزخ محفوظ دار پروردگارا تو آنها را در بهشت عدني كه وعده فرمودي و آن كه صالح است از پدران (ومادران) و نيز زوجها و فرزندانشان و اصل گردان كه دانا تويي خداي مقتدر و با حكمت الغافر 7

(اجابت دعا )و خداي شما فرمود كه مرا ( با خلوص دل ) بخوانيد تا دعاي شما را مستجاب كنم و آنان كه از دعا و عبادت من اعراض كنند و به زودي با ذلت و خواري دوزخ شوند خداست آن كه شب تار را براي آسايش و استراحت شما قرار داده و روز را براي (كسب روزي ) روشن گردانيد , زيرا خدا در حق مردمان صاحب فضل و احسان است و ليكن اكثر مردم شكر نعمتش را به جاي نمي آورند.الغافر 59 الي 61و مستجاب مي‌گرداند دعاي آنان كه به خدا ايمان آورده اند و نيكوكار شدند و از فضل و كرم خود بر ثواب آنها مي‌افزايد شوري 25(دعاي با ايمانان )بارالها , مرا و پدر و مادر من و هركه با ايمان , به خدا من داخل شود‌ , و همه مردان و زنان باايمان عالم را ببخش و بيامرز و ستمكاران را جز هلاكت و عذابشان ميفزاينوح (ع) 27 تا آخرپروردگارا , اول مارا تسليم فرمان خود گردان , و فرزندان ما را هم به تسليم و رضاي خود بدار و راه پرستش و اطاعات را به ما بنما , و بر ما وظيفه بندگي را آسان بگير كه تنها تويي بخشنده و مهربانبقره 127(دعا استواري )پروردگارا به ما صبر و استواري بخش و مارا ثابت قدم دار و مارا بر شكست كافران ياري فرمابقره آخر 249بار پروردگارا , دل مارا به باطل ميل مده , پس از آن كه به حق هدايت فرمودي , و به ما از لطف خويش رحمتي عطا فرما كه همانا توني تنها بخشنده بي عوض و بي منتآل عمران 7

(دعاي بار تكليف )بار پروردگارا , مارا , آن چه به فراموشي يا خطا كرده‌ايم مؤاخذه نكن , بارالها تكليف گران و طاقت فرسا بر ما مگذار چنان كه بر پيشينيان نهادي , پروردگارا بار تكليفي فوق طاقت ما را به دوش ما منه , و ببخش ما را و گناهان مارا ون بيامرز وبر ما رحمت فرما , تنها ياور و مولاي ماتويي و مارا برگروه كافران پيروز فرمابقره 285 تا آخر(دعا ايمان )پروردگارا , مابه كتابي كه فرستادي ايمان آورده , و از رسول تو پيروي كرديم , نام ما را در صحيفه اهل يقين ثبت فرما آل عمران 52آنها در هيچ سختي جز به خدا پناهنده نشده , و جز اين نمي‌گفتند كه : بار پروردگارا به كرم خود از گناه و ستمي كه ما دربراه خود كرده‌ايم , درگذر و بيامرز , تجاوز در كارمان را و ثابت بدار قدمهاي مارا و پيروزگردان ما را بر گروه كافران آل عمران 146( دعا دوري از دوزخ )دائم فكر در خلقت آسمانها و زمين كرده و گويند : پروردگارا , اين دستگاه باعظمت را بيهوده نيافريده‌اي , پاك و منزهي مارا به لطف خود از عذاب دوزخ نگاه دار آل عمران 191( دعا بخشش )پروردگارا , از گناهان ما در گذر و زشتي كردار مارا بپوشان , و هنگام جام سپردن ما را با نيكان محشور گردان , پروردگارا از آنچه به رسولان خود وعده دادي نصيب ما بفرما و در روز قيامت ما را رسوا مكن , كه وعده تو هرگز تخلف نخواهد داشت. آل عمران 193( دعا روزي )عيسي پسر مريم گفت : بارالها , اي پروردگار ما بفرست براي ما , مائده‌اي از آسمان تا اين روز براي ما وكساني كه پس از ما آينده م عيد مباركي گردد , و آيت و حجتي براي ما باشد كه تو بهترين روزي دهند گاني مائده 113(دعا)عيسي گفت : خدايا ( از شبهه مثل و شريك ) منزهي , هرگز مرا نرسد كه چنين سخني به ناحق گويم , چنان كه من اين گفته بودي , البته تو مي‌دانستي , كه تو از سرائر من آگاهي و من از سر تو آگاه نيستم , همانا تويي كه به همه اسرار جهانيان آگاهي . مائده 115( دعا پيروزي )پروردگارا , تو در نزاع بين ما وامت به حق ما ار فاتح گردان , كه تو بهترين پيروزي دهنده ‌اياعراف آخر 88( دعا آمرزش )(موسي) گفت : پروردگارا : من و برادرم را بيامرز و در رحمت خود داخل گردان كه تو مهربانترين مهربانياعراف 150توي مولاي ما , مارا ببخش و ترحم كن , كه تويي بهترين آمرزندگان , و سرنوشت ما را در اين دنيا و هم در عالم آخرت نيكويي و ثواب مقدر فرما , كه به سوي تو هدايت يافته‌ايماعراف آخر 154 و بخشي از آيه ا55

مطالب دیگر:
📝دانلود کتاب صوتی محاکمه📝دانلود کتاب صوتی مرد هزار ساله📝دانلود کتاب صوتی مردی به نام اوه📝دانلود کتاب صوتی میرا📝دانلود کتاب صوتی یک عاشقانه آرام📝دانلود کتاب صوتی صداهایی از چرنوبیل📝دانلود کتاب صوتی دروغگویی روی مبل📝نقشه اتوکد جزئیات مونتاژ گابیون📝فایل فلش تبلت طرح سامسونگ high copy gt-5200📝دانلود کتاب صوتی بریت ماری اینجا بود📝دانلود کتاب صوتی زوربای یونانی📝نقشه های اتوکد مجموعه ورزشی و تفریحی📝نقشه اتوکد جزئیات شناژ بندی دیوار بلوک سیمانی محوطه📝پاورپوینت تحلیل فضای شهری - نقد و بررسی ایستگاه های اتوبوس 52 اسلاید📝كاملترين پكيج متون حقوقي 3 پيام نور📝چگونه یک فروشگاه اینترنتی موفق ایجاد کنیم📝کسب درآمد اینترنتی روزانه 80 هزارتومان و ایده های طلایی📝مجموعه بک لینک های سایت های برتر با کلمه کلیدی پاورپوینت📝پکیج آموزشی افزایش تضمینی ۲تا۱۰برابری درآمد📝150 نکته مهم حقوق جزا📝جزوه و نکات مهم ایین دادرسی مدنی شکری📝جزوه و نکات مهم ایین دادرسی مدنی دکتر مقصود پور📝ارث نموداری برای یادگیری سریع مبحث ارث📝آموزش ساخت ویدیو های شعبده بازی📝دانلود سوالات سازنده تولیدات چرمی دست دوز | 219 سوال فنی حرفه ای